ΑΦΟΙ ΧΑΡΑΜΗ Α.Ε.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ

ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 16
121 32 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Α Θ Η Ν Α

Τηλ. 210 5712120 - 210 5747488 - 210 5713687
 Fax. 210 5722180

Email
  haramisd@gmail.com