ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ
- Ανοξείδωτες ή χυτοσιδηρές
- Με ανοξείδωτες ή χυτοσιδηρές φτερωτές
- Με μασητήρες ή κοπτήρες
- Για άντληση λυμάτων ή νερών με χώμα και λάσπη
- Μέχρι 250 μέτρα Κυβικά ανά Ώρα
- Από 0,50HP έως και 100HP
- Παρελκόμενα αντλιών