ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
- Ανοξείδωτες ή χυτοσιδηρές
- Κάθετες ή Οριζόντιες
- Με ανοξείδωτα πτερύγια ή χυτοσιδηρά ή μπρούτζινα ή πλαστικά
- Για καθαρό νερό ή ακαθάρτων - λυμάτων
- Μέχρι 300 μέτρα Κυβικά ανά Ώρα
- Από 0,33HP έως και 150HP
- Παρελκόμενα αντλιών