ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ & ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ

- Αντλίες επιφανείας με πιεστικό δοχείο, πιεζοστάτη,
   μανόμετρο, πεντάδρομο, κλπ.
- Πιεστικά Δοχεία από 25 Λίτρα έως και 1.000 Λίτρα
- Δίδυμα πιεστικά συγκροτήματα
- Πιεστικά συστήματα τύπου PRESS CONTROL
- Πυροσβεστικά συγκροτήματα